De spaarrekening...

'Ziehier uw spaargeld meneer Groen', zegt de bankmanager. 'Tweehonderdvierenzeventigduizend euro en vijfentachtig cent. Ik zal het even voor u natellen.' 'Ho, ho, niet zo snel', zegt ome Gerrit en hij grist een stapeltje bankbiljetten van de tafel. 'Een... twee... drie...' Wanhopig staart de manager hem aan. Dít gaat ongetwijfeld erg lang duren.

Als de oude baas een uur later alles heeft nageteld, kan de manager eindelijk weer opgelucht ademhalen. 'Het klopt', zegt ome Gerrit tevreden. 'Tweehonderdvierenzeventigduizend euro en vijfentachtig cent, ja helemaal goed. Zet u het maar weer terug op mijn spaarrekening.' 'Maar, maar...', hakkelt de arme manager verbijsterd, 'u wilde uw spaarrekening toch helemaal leegmaken?' 'Inderdaad', antwoordt ome Gerrit, 'om even te controleren of alles er nog op stond.'