Grote bonte specht...

 

kalme winterdag –

plots weerklinkt vanuit een boom

zijn snelle roffel